Mācību darbs

Informācija vecākiem par mācību materiāliem 2020./2021.mācību gadam


___________________________________________

Mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts 1. - 12. klašu skolēniem - septembrī izsniedz klases audzinātājs