Mācību darbs

Informācija vecākiem par mācību materiālu iegādi 2019./2020.mācību gadam


___________________________________________

Mācību literatūras un mācību līdzekļu saraksts 1. - 12. klašu skolēniem - nodrošina skola (vecākiem nav jāiegādājas)