Baterijas, makulatūra

Makulatūras vākšanas konkursa 2014 rezultāti

Kopā esam savākuši 10 563 kg makulatūras, kas ir par 3 tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā!!

Šogad makulatūras vākšanas konkursā nepiedalījās tikai četras klases (no 31).
 
Apsveicam konkursa uzvarētājus:
1.vieta - 11.a klasei (kl.audz. S.Garoza)– 2398,600 kg
2.vieta - 2.c klasei (kl.audz. V.Kušķe) – 983 kg
3.vieta - 3.b klasei (kl.audz. S.Medne) – 904,2 kg
 
Atzinība:
4.c klasei (kl.audz. A.Bebre)– 713 kg
3.a klasei (kl.audz. T.Jumtiņa)– 637,5 kg
6.a klasei (kl.audz. A.Strode)– 572 kg
 
Paldies visām klasēm, kas aktīvi piedalījās šajā konkursā!!!
  
Klase
Klases audzinātājs
Savāktās makulatūras svars
1.a
Aija Zīle
151 kg
1.b
Baiba Muižniece
70,5 kg
2.a
Inga Seļuka
394,5
2.b
Elīna Kūpele
389
2.c
Vineta Kušķe
983
3.a
Tonija Jumtiņa
637,5
3.b
Skaidra Medne
904,2
3.c
Ilze Orste
237
4.a
Evelīna Stepiņa
258
4.b
Silvija Silāre
80,8
4.c
Aija Bebre
713
5.a
Lidija Januševa
453,5
5.b
Aivis Lataks
89,5
5.c
Ilona Ivanova
113,5
6.a
Anda Strode
572
6.b
Dace Mieze
440
6.c
Aivis Ruļuks
-------
7.a
Brigita Zute
119,5
7.b
Māris Auzāns
68,5
7.c
Evija Rudzāja
82,5
8.a
Sanita Šeflere
22,5
8.b
Inga Laipniece
159
8.c
Lilita Zujeva
181
9.a
Jānis Tkačuks
-------
9.b
Inese Bračule
7,5
10.a
Ina Domina
-------
10.b
Valdis Lustiks
25
11.a
Silvija Garoza
2398,6
11.b
Ina Velberga
-------
12.a
Brigita Eltermane
20
12.b
Lelda Balode
35
Parlaments
14
Direktors
13
Bibliotēka
930