Atbalsta personāls

Logopēds

Veronika Mūrniece


Logopēdija ir zinātne par valodas traucējumiem, to rašanās cēloņiem un defektu novēršanu ar speciāliem apmācības un audzināšanas līdzekļiem.

Minētās zinātnes uzmanības centrā ir indivīds, kuram traucēta runa.

 Logopēdijas uzdevumi:

 Valodas traucējuma cēloņa izpēte, sistematizēšana un klasificēšana.

 • Rakstīšanas un lasīšanas traucējumu  apzināšana.
 • Principu un metožu izstrādāšana runas traucējumu diagnosticēšanai un korekcijai.
 • Valodas traucējumu profilakse un logopēdiskās palīdzības organizācija.

Logopēdiskā darba virzieni:

 • Runas korekcija un attīstība.
 • Motorikas korekcija.
 • Sensoro funkciju attīstīšana ( domāšana, atmiņa, uztvere, uzmanība).
 • Darbs ar vecākiem un klašu skolotājiem.

 

 Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:

 • Skolēnu valodas pārbaude notiek mācību gada sākumā līdz 20. septembrim.
 • Skolēnus uzņem visa mācību gada laikā, līdzko atbrīvojas vieta.
 • Skolēni apmeklē individuālās un grupu nodarbības.
 • Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild vecāki, skolotāji un logopēds.
 • Vecāki seko līdzi nodarbību apmeklējumam, par to liecina atzīme „nodarbība apmeklēta”.
 • Skolēnu atskaita , kad novērsi rakstīšanas un lasīšanas traucējumi.

 

Konsultācijas:

 • Skolotāja logopēde Jūs uzklausa ceturdienās no 15.30 līdz 17.00, 234.A kabinetā ( jaunajā korpusā).
 • Vecākiem ir iespēja apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

 

Skolas logopēde V.Mūrniece ir  beigusi kursus un saņēmusi apliecību „Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēma”. līdz ar to apliecības saņēmējam ir tiesības lietot DIBELS Next metodi izglītojamo lasītprasmes pārbaudei.

Dibels next ir izveidota ASV ( 1980. gadu beigās). Latvija 2009.gadā speciālā pedagoģe Stella Mutule darbojoties Izglītības inovācijas fondā (IIF) Kanādā pie E.Ozolas un P.Legzdiņa (ar anglisi runājošiem bērniem). Latvijā S.Mutules vadītajā projektā, ka konsultantus piesaistīja A.Vabali un M.Raščevsku.

DIBELS Nexst- apgūt lasītprasmi - nozīmē automatizēt lasīšanas tehniku un uztvert lasītā jēgu.

Lai tas notiktu ir jāatīsta vairākas jomas: (Lasītprasmes lielais piecinieks)

 1. Fonoloģija-spēja pareizi artikulēt valodas skaņas un manipulēt ar vārdu skaņām.
 2. Alfabētiskā principa apguvē- spējā saistīt skaņu ar burtu, un izmantot to lasīšanas peocesā, t.i. veikt skaņu un burtu analīzi un sintēzi.
 3. Lasīšanas raituma jomā- spēja dabīgi un automātiski lasīt vārdus izolēti (ortogrāfiskā kodēšana), saistītā tekstā;
 4. Lasītā izpratne- saprast to, kas izlasīts;
 5. Runas prasmē un vārdu krājuma paplašināšana- kompleksā kognitīvā procesā, kas ietver spēju uztvert, saprast un lietot saistītu mutvārdu valodu.