Atbalsta personāls

Logopēds

Sanita Linkeviča


Logopēde Sanita Linkeviča strādā ar 2.- 4. klašu skolēniem.

Kas ir skolotājs logopēds?
Logopēds ir skolotājs, kurš palīdz skolēniem mazināt un novērst runas un valodas traucējumus.

Kad vērsties pie logopēda?
•    Skaidri neizrunā visas valodas skaņas.
•    Nepietiekami attīstīti fonemātiskie procesi.
•    Grūtības lasītprasmju apguvē.
•    Daudz kļūdas rakstu darbos.

Ko dara logopēds?
•    Veic skolēniem runas un valodas izpēti.
•    Izstrādā principus un metodes runas un valodas traucējumu diagnosticēšanai un korekcijai.
•    Plāno un realizē koriģējoši attīstošo darbu gan nelielās grupās, gan individuāli.
•    Sekmē runas un valodas traucējumu mazināšanu, novēršanu (skaņu izruna, saistītā runa, lasītprasme, rakstītprasme).
•    Pilnveido motoriku, un attīsta sensorās funkcijas (domāšanu, atmiņu, uztveri, uzmanību).
•    Sadarbojas ar vecākiem, klašu skolotājiem un atbalsta personālu.

Kur atrast?
2.stāvā, 232A kabinets
Konsultācijas ar vecākiem: otrdienās, ceturtdienās 14.30 – 16.00, ir iespējams vienoties arī par citu tikšanās laiku.