Baterijas, makulatūra

Makulatūras vākšanas konkursa rezultāti

Kopā esam savākuši gandrīz 8 tonnas – 7473,85kg makulatūras!!!


Galveno balvu iegūst:

 • 1.c klase (kl. audz. V. Kušķe)– 575.200 kg
 • 2.b klase (kl. audz. S. Medne) – 572 kg
 • 3.c klase (kl. audz. S.Teile) – 532.700 kg
 • 4.a klase (kl. audz. A. Zīle) – 495,200 kg
 • 5.b klase (kl. audz. D. Mieze) – 490 kg
Veicināšanas balva :
 • 10.a klasei (kl. audz. S.Garoza)– 281,150 kg
 • 7.c klasei (kl. audz. L.Zujeva) – 269 kg
 • 2.a klasei (kl. audz. T. Jumtiņa) – 265,500 kg
 • 5.a klasei (kl. audz. A. Strode) – 233,500 kg
 • 3.a klasei (kl. audz. E. Stepiņa) – 220,200 kg
 • 7.a klasei (kl. audz. S. Šeflere) – 213,50 kg
 • 8.b klasei (kl. audz. K. Zalpēters) – 209,30 kg
 • 4.c klasei (kl. audz. A. Bebre) – 201,50 kg
 Paldies arī:
 • 1.a klasei – 185,50 kg
 • 7.b klasei – 162 kg
 • 4.b klasei – 135,40 kg
 • 1.b klasei – 109 kg
 • 5.c klasei – 73,50 kg
 • 3.b klasei – 69,50 kg
 • 2.c klasei – 66 kg
 • 11.b klasei – 66 kg
 • Vides pulciņam – 57,80 kg
 • 6.c klasei – 41,50 kg
 • 8.a klasei – 28 kg
 • 6.b klasei – 17 kg
 • 11.a – 17 kg
 • Parlamentam – 11 kg