Pulciņi

Pirmās palīdzības ABC

Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni.

Nodarbību vieta: bioloģijas kabinets

 

Sniegt pirmo palīdzību ir vienkārši!

Iemācies palīdzēt citiem, kad vajadzēs - palīdzēs tev!

Pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvokli savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Pulciņa darbības mērķis ir veidot atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem, izpratni par pirmās palīdzības iemaņu apguves nepieciešamību, radīt iespēju skolēnam veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot veselības un dzīvības nozīmīgumu.

Pulciņa darbības uzdevumi:

  • sniegt pamatzināšanas par cilvēka organisma uzbūves un darbības pamatprincipiem, veselību, tās saglabāšanu,
  • veidot izpratni par akūtiem veselības traucējumiem, to cēloņiem, profilaksi, pirmās palīdzības metodēm,
  • veidot un attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā,
  • sagatavoties sekmīgam startam skolēnu pirmās palīdzības sacensībās.

 

 

2009.gada 15. aprīlī trīs mūsu skolas komandas - 1. pieredzes bagātā, kuras dalībnieku vairums startē sacensībās jau sesto gadu, 2."otrgadnieki", kuri pirmo gadu startē vidusskolu konkurencē un 3. "mazuļi", kuri sacensībās startē pirmo gadu, piedalījās Rīgas rajona skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Berģu pamatskolā.

Sacensībās kā parasti tika pārbaudītas skolēnu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, arī veiklība un atjautība. Sīvā konkurencē mūsu komandas ieņēma pirmo un otro vietu vidusskolu vecumgrupa un otro vietu pamatskolu vecumgrupā. Paldies par parādītajām zināšanām un prasmēm, ieinteresētību un aizrautību komandu dalībniekiem!

Rezultāti:

1.vieta - Anna Balode, Guna Sakaine, Laura Grudule, Laura Romanoviča, Alise Zakrževska, Mareks Pentjušs

2.vieta - Ieva Ozoliņa, Marija Plostniece, Jana Mjasnikova, Anna Čmiļa, Elīna Romanova, Zane Odzelēviča

2.vieta - Brigita Medne, Agnese Roze, Aleksandra Panova, Madara Goba, Madara Purviņa, Liāna Purviņa

Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja Lelda Balode