Pulciņi

Pirmās palīdzības ABC

Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 6. - 12. klašu skolēni.

Nodarbību vieta: bioloģijas kabinets

Sniegt pirmo palīdzību ir vienkārši!

Iemācies palīdzēt citiem, kad vajadzēs - palīdzēs tev!

Pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvokli savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Pulciņa darbības mērķis ir veidot atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem, izpratni par pirmās palīdzības iemaņu apguves nepieciešamību, radīt iespēju skolēnam veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot veselības un dzīvības nozīmīgumu.

Pulciņa darbības uzdevumi:

  • sniegt pamatzināšanas par cilvēka organisma uzbūves un darbības pamatprincipiem, veselību, tās saglabāšanu,
  • veidot izpratni par akūtiem veselības traucējumiem, to cēloņiem, profilaksi, pirmās palīdzības metodēm,
  • veidot un attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā,
  • sagatavoties sekmīgam startam skolēnu pirmās palīdzības sacensībās.

 

2019.gada 13.septembrī atpūtas un izklaides parkā "Avārijas brigāde" Lēdmanes pagastā notika Republikāniskās skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Mūsu skolas komanda izcīnīja augsto 3.vietu.


Signe Jejsa, Linda Borbale, Laura Rozentāle, Sintija Borbale, Evelīna Zelča, Klāvs Balodis, skolotāja Lelda Balode

2019.gada 12.maijā LSK Vidzemes komitejas skolu jauniešu pirmās palīdzības sacensībās abas skolas komandas ieguva 1.vietu.


Laura Rozentāle, Ieva Velberga, Agnese Miķelsone, Vendija Tomsone, Kristīne Fursa, Sintija Borbale.


Marta Bite, Evelīna Šplīta, Ansis Gabrāns, Linda Borbale, Elīna Bērziņa, Alfrēds Auziņš 

2018.gada 15.septembrī Rīgas zooloģiskā dārza teritorijā notika XXII Republikāniskās skolēnu pirmās palīdzības sacensības, tajās tiesības piedalīties reģionālajās sacensībās bija izcīnījušas 16 vidusskolu komandas. Olaines 1.vidusskolas komanda (Ieva Velberga, Vendija Tomsone, Kristīne Fursa, Laura Rozentāle, Linda Borbale, Sintija Borbale) izcili tika galā ar situācijām negadījumu vietās un izcīnīja 3.vietu valstī.

2018.gada 12. maija starpnovadu sacensībās Jumpravā - 1.vieta pamatskolu vecumposmā

Elīna Bērziņa, Kristiāna Dauberga, Kristīne Rancāne, Evelīna Šplīta, Sintija Borbale, Klāvs Balodis.

2.vieta vidusskolu vecumposmā

Ieva Velberga, Vendija Tomsone, Laura Rozentāle, Kristīne Fursa, Agnese Miķelsone, Annija Skudra.

2017. gada 9. septembrī pulciņam 2.vieta Republikāniskajās skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās.
Komanda: Ieva Velberga, Beāte Balode, Agnese Miķelsone, Linda Borbale, Laura Rozentāle, Vladislavs Poddubnijs.

2017.gada 29.aprīlī divas Olaines 1.vidusskolas komandas piedalījās starpnovadu Pirmās palīdzības sniegšanas  sacensībās skolēniem, kas  notika Jumpravā. Abas komandas ieguva 1.vietas - pamatskolas  un vidusskolas vecumposmā.

Pamatskolas vecumposma komanda - Vladislavs Poddubnijs, Signe Jejsa, Raitis Butlers, Linda Borbale, Laura Rozentāle, Patriks Radionovs.

Vidusskolas vecumposma komanda - Evita Pušpure, Beāte Balode, Elza Balode, Ieva Velberga, Agnese Miķelsone, Kristīne Fursa.

 

 

2016. gada 10. septembrī Rīgas Mūzikas internātvidusskolā tikās Latvijas novadu labākās skolu komandas, lai cīnītos par Pirmās palīdzības sniegšanas sacensību uzvarētāju godu. Pavasarī, uzvarot starpnovadu sacensībās, iespēju piedalīties republikāniskajās sacensībās izcīnīja Olaines 1.vidusskolas pirmās palīdzības komanda – Evita Kristiāna Pušpure, Ieva Velberga, Agnese Miķelsone, Beāte Balode, Karīna Segruma un Sandra Mihailova.
Pirmās palīdzības sacensības Latvijā jau divdesmit gadus rīko biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” ar mērķi pilnveidot zināšanas par pirmās palīdzības būtību un sagatavot skolēnus kritiskām situācijām reālajā dzīvē. Šogad visi etapi bija saistīti ar festivālu, publisku pasākumu tēmu. Komandas atpazina cietušo traumas un palīdzēja praktiskajos etapos – Telšu pilsētiņa, Sadursme, Elektronegadījums, Apsardze, Ēdināšana, kā arī risināja pirmās palīdzības teorētisko testu un veica sirds netiešo masāžu un elpināšanu. Visas sacensību etapu situācijas bija aizgūtas no dzīves, nedaudz piepušķojot – nevis viens cietušais, bet četri vai pieci, pat seši vienā uzdevumā. Sacensību gaisotnē visi posmi bija pilni spriedzes un emociju – griezumi, lūzumi, apdegumi, avārijas, pat amputācijas un šautas brūces. Olaines 1. vidusskolas komanda tika galā ar visām sarežģītajām situācijām un izcīnīja godpilno 6.vietu.

Esam pateicīgi par atbalstu Olaines novada pašvaldībai un LSK Rīgas reģiona nodaļai.

2016.gada 23.aprīlī divas komandas piedalījās Rīgas reģiona un Ogres novada Pirmās palīdzības sniegšanas  sacensībās skolēniem, kas, nu jau tradicionāli, notika Jumpravā. Sacensībās bija jārisina testi par pirmās palīdzības sniegšanu un Sarkanā Krusta vēsturi, jāatpazīst traumas un jāsniedz pirmā palīdzība etapos – mašīnas avārijā un daudzveidīgos sadzīves negadījumos (brūces, lūzumi, apdegumi, aizrīšanās, bezsamaņa u.c.), jādemonstrē savas atdzīvināšanas prasmes – elpināšana un sirds masāža.
Sacensības pilnībā sasniedza savus mērķus - pilnveidot skolēnu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, padziļināt skolēnu priekšstatus par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situācijās, veicināt viņu līdzcietības un atbildības jūtu nostiprināšanu, attīstīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajiem dzīvībai kritiskās situācijās, popularizēt Sarkanā Krusta kustības idejas un principus.
Mūsu skolas komandas ieguva pirmo vietu gan vidusskolu, gan pamatskolas vecuma skolēnu grupā Rīgas reģionā. Priecājamies, ka mūsu skolā ir skolēni, kas prot palīdzēt!

Labākie pirmās palīdzības sniedzēji Rīgas reģionā pamatskolu un vidusskolu grupās - Kristīne Rancāne, Kristīne Fursa, Zane Stūre, Karīna Segruma, Kate Jansone, Katrīna Jurkevica, Elza Balode, Ieva Velberga, Artis Segrums, Evita Pušpure, Sandra Mihailova, Sandra Kalnrācene

2015.gada 12.septembrī Rīgā, Strazdumuižas ciematā notika Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības labākajām Latvijas novadu komandām. Sacensībās piedalījās arī mūsu skolas komanda, kas tiesības piedalīties izcīnīja pavasarī starpnovadu sacensībās Jumpravā. Sacensību laikā bija jāpiedalās praktiskajos pirmās palīdzības sniegšanas etapos, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību tika attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem - autoavārija, sprādziens, zibens trauma, sadzīves negadījumi, kautiņš. Komandai bija iespēja piedalīties demonstrējumos darbībā ar ugunsdzēšamo aparātu, tā pielietošanu un drošības ievērošanu, iegūt informāciju par neredzīgo dzīves niansēm. Apsveicam mūsu skolas komandu – Karīnu Segrumu, Katrīnu Jurkevicu, Evitu Pušpuri, Ievu Velbergu, Kati Jansoni un Agnesi Miķelsoni – ar izcīnīto godpilno 7.vietu

 

2015.gada 11.aprīlis. Nu jau tradicionāli starpnovadu pirmās palīdzības skolēnu komandu sacensības notiek Jumpravā. Pēc visiem sacensību satraukumiem esam gandarīti ar rezultātu - abas mūsu komandas mājup dodas ar kausiem par iegūtajām pirmajām vietām.

Komandu dalībnieku neviltotais prieks! Paldies Elzai Balodei, Ernestam Auziņam, Agnesei Miķelsonei, Vendijai Tomsonei, Karīnai Segrumai, Anetei Andersai, Katrīnai Jurkevicai, Ievai Velbergai, Evitai Pušpurei, Alīnai Hudickai, Kristapam Milliņam un Katei Jansonei

 2014.gada 24.maijā, Jumpravas centrā notika Sarkanā Krusta starpnovadu pirmās palīdzības sacensības. Pirmās palīdzības sniedzējiem bija darba pilnas rokas, glābjot lauztas kājas, muguras traumas, pārsistas pieres un daudz ko citu, kas, pateicoties meistarīgajam grimam un entuziastiskajiem cietušajiem, izskatījās tiešām reālistiski. Mūsu skolas komanda izcīnīja otro vietu, par ko mums arī liels prieks!
Katrs no sacensību dalībniekiem ieguva jaunu, neatsveramu pieredzi, jaunas emocijas un dāvaniņas no Sarkanā Krusta.
Jumpravā cīnījās - Toms Gailis, Ieva Velberga, Anete Andersa, Iveta Romanova, Patrīcija Greidāne, Kristaps Milliņš, Alina Hudicka, Elza Balode, Evita Pušpure, Katrīna Jurkevica, Anna Strukova, Katrīna Fedotova, Margarita Šteņa

2012.gada 5.maijā Olainē, Olaines 1.vidusskolā norisinājās LSK Rīgas apriņķa komitejas skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Sacensības ar Olaines domes un Sarkanā Krusta atbalstu organizēja 12.klases skolnieces Aleksandra Panova un Brigita Medne. Sacensības tika organizētas 12 etapos (gan teorētiskos, gan praktiskos), bija 22 tiesneši (liela daļa no tiem pulciņa bijušie audzēkņi) un 15 statisti (skolēni un skolotāji no mūsu skolas). Mūsu skolas komanda ieguva otro vietu un sudraba medaļas.
Paldies komandu dalībniekiem - Katei Jansonei, Karīnai Segrumai, Elzai Balodei, Initai Veļikodnajai, Evitai Pušpurei, Katrīnai Jurkevicai, Alisei Jansonei, Annai Strukovai, Diānai Vaskai, Patrīcijai Greidānei, Liānai Purviņai, Kārlim Riekstam, Artai Circenei, Paulai Čirkstei, Evijai Oltiņai, Ivetai Romanovai, Annai Beļavskai, Arvīdam Vilaus.

  2010.gada 16. aprīlī viesojāmies Babītes vidusskolā, kur tika organizētas skolēnu pirmās palīdzības sacensības ar citu novadu (t.i. mūsu!) piedalīšanos. Sacensībās piedalījās Babītēs vidusskolas katras pamatskolas un vidusskolas klases komanda un mūsu skolas trīs komandas. Sīvā cīņā izcīnījām trīs godalgotās vietas:
vidusskolas grupā -
2.vieta - Guna Sakaine, Laura Romanoviča, Alise Zakrževska, Laura Grudule, Anna Balode, Mareks Pentjušs


pamatskolas grupā -
1.vieta - Brigita Medne, Madara Goba, Anna Čmiļa, Agnese Roze, Zane Odzeleviča, Jana Mjasņikova


2.vieta - Kate Jansone, Katrīna Jurkevica, Lauris Rauza. Kārlis Rieksts, Iveta Romanova, Arvīds Vilaus

Paldies visiem, kam drosme un vēlēšanās palīdzēt!


  2009.gada 15. aprīlī trīs mūsu skolas komandas - 1. pieredzes bagātā, kuras dalībnieku vairums startē sacensībās jau sesto gadu, 2."otrgadnieki", kuri pirmo gadu startē vidusskolu konkurencē un 3. "mazuļi", kuri sacensībās startē pirmo gadu, piedalījās Rīgas rajona skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Berģu pamatskolā.

Sacensībās kā parasti tika pārbaudītas skolēnu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, arī veiklība un atjautība. Sīvā konkurencē mūsu komandas ieņēma pirmo un otro vietu vidusskolu vecumgrupa un otro vietu pamatskolu vecumgrupā. Paldies par parādītajām zināšanām un prasmēm, ieinteresētību un aizrautību komandu dalībniekiem!

Rezultāti:

1.vieta - Anna Balode, Guna Sakaine, Laura Grudule, Laura Romanoviča, Alise Zakrževska, Mareks Pentjušs

2.vieta - Ieva Ozoliņa, Marija Plostniece, Jana Mjasnikova, Anna Čmiļa, Elīna Romanova, Zane Odzelēviča

2.vieta - Brigita Medne, Agnese Roze, Aleksandra Panova, Madara Goba, Madara Purviņa, Liāna Purviņa

Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja Lelda Balode

 

Bilžu arhīvs