Pulciņi

Pirmās palīdzības ABC

Vadītāja Lelda Balode
Piedalās 7. - 12. klašu skolēni.

Nodarbību vieta: bioloģijas kabinets

Sniegt pirmo palīdzību ir vienkārši!

Iemācies palīdzēt citiem, kad vajadzēs - palīdzēs tev!

Pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvokli savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Pulciņa darbības mērķis ir veidot atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem, izpratni par pirmās palīdzības iemaņu apguves nepieciešamību, radīt iespēju skolēnam veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot veselības un dzīvības nozīmīgumu.

Pulciņa darbības uzdevumi:

  • sniegt pamatzināšanas par cilvēka organisma uzbūves un darbības pamatprincipiem, veselību, tās saglabāšanu,
  • veidot izpratni par akūtiem veselības traucējumiem, to cēloņiem, profilaksi, pirmās palīdzības metodēm,
  • veidot un attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā,
  • sagatavoties sekmīgam startam skolēnu pirmās palīdzības sacensībās.

 

2015.gada 12.septembrī Rīgā, Strazdumuižas ciematā notika Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības labākajām Latvijas novadu komandām. Sacensībās piedalījās arī mūsu skolas komanda, kas tiesības piedalīties izcīnīja pavasarī starpnovadu sacensībās Jumpravā. Sacensību laikā bija jāpiedalās praktiskajos pirmās palīdzības sniegšanas etapos, kuros ar statistu un grimētāju palīdzību tika attēloti dzīves īstenībai pietuvināti nelaimes gadījumi ar vairākiem cietušajiem - autoavārija, sprādziens, zibens trauma, sadzīves negadījumi, kautiņš. Komandai bija iespēja piedalīties demonstrējumos darbībā ar ugunsdzēšamo aparātu, tā pielietošanu un drošības ievērošanu, iegūt informāciju par neredzīgo dzīves niansēm. Apsveicam mūsu skolas komandu – Karīnu Segrumu, Katrīnu Jurkevicu, Evitu Pušpuri, Ievu Velbergu, Kati Jansoni un Agnesi Miķelsoni – ar izcīnīto godpilno 7.vietu

2015.gada 11.aprīlis. Nu jau tradicionāli starpnovadu pirmās palīdzības skolēnu komandu sacensības notiek Jumpravā. Pēc visiem sacensību satraukumiem esam gandarīti ar rezultātu - abas mūsu komandas mājup dodas ar kausiem par iegūtajām pirmajām vietām.

Komandu dalībnieku neviltotais prieks! Paldies Elzai Balodei, Ernestam Auziņam, Agnesei Miķelsonei, Vendijai Tomsonei, Karīnai Segrumai, Anetei Andersai, Katrīnai Jurkevicai, Ievai Velbergai, Evitai Pušpurei, Alīnai Hudickai, Kristapam Milliņam un Katei Jansonei

 2014.gada 24.maijā, Jumpravas centrā notika Sarkanā Krusta starpnovadu pirmās palīdzības sacensības. Pirmās palīdzības sniedzējiem bija darba pilnas rokas, glābjot lauztas kājas, muguras traumas, pārsistas pieres un daudz ko citu, kas, pateicoties meistarīgajam grimam un entuziastiskajiem cietušajiem, izskatījās tiešām reālistiski. Mūsu skolas komanda izcīnīja otro vietu, par ko mums arī liels prieks!
Katrs no sacensību dalībniekiem ieguva jaunu, neatsveramu pieredzi, jaunas emocijas un dāvaniņas no Sarkanā Krusta.

Lelda Balode, kura aktīvi sekoja sacensību norisēm
Jumpravā cīnījās - Toms Gailis, Ieva Velberga, Anete Andersa, Iveta Romanova, Patrīcija Greidāne, Kristaps Milliņš, Alina Hudicka, Elza Balode, Evita Pušpure, Katrīna Jurkevica, Anna Strukova, Katrīna Fedotova, Margarita Šteņa

2012.gada 5.maijā Olainē, Olaines 1.vidusskolā norisinājās LSK Rīgas apriņķa komitejas skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Sacensības ar Olaines domes un Sarkanā Krusta atbalstu organizēja 12.klases skolnieces Aleksandra Panova un Brigita Medne. Sacensības tika organizētas 12 etapos (gan teorētiskos, gan praktiskos), bija 22 tiesneši (liela daļa no tiem pulciņa bijušie audzēkņi) un 15 statisti (skolēni un skolotāji no mūsu skolas). Mūsu skolas komanda ieguva otro vietu un sudraba medaļas.
Paldies komandu dalībniekiem - Katei Jansonei, Karīnai Segrumai, Elzai Balodei, Initai Veļikodnajai, Evitai Pušpurei, Katrīnai Jurkevicai, Alisei Jansonei, Annai Strukovai, Diānai Vaskai, Patrīcijai Greidānei, Liānai Purviņai, Kārlim Riekstam, Artai Circenei, Paulai Čirkstei, Evijai Oltiņai, Ivetai Romanovai, Annai Beļavskai, Arvīdam Vilaus.

Skolotāja Lelda Balode


  2010.gada 16. aprīlī viesojāmies Babītes vidusskolā, kur tika organizētas skolēnu pirmās palīdzības sacensības ar citu novadu (t.i. mūsu!) piedalīšanos. Sacensībās piedalījās Babītēs vidusskolas katras pamatskolas un vidusskolas klases komanda un mūsu skolas trīs komandas. Sīvā cīņā izcīnījām trīs godalgotās vietas:
vidusskolas grupā -
2.vieta - Guna Sakaine, Laura Romanoviča, Alise Zakrževska, Laura Grudule, Anna Balode, Mareks Pentjušs


pamatskolas grupā -
1.vieta - Brigita Medne, Madara Goba, Anna Čmiļa, Agnese Roze, Zane Odzeleviča, Jana Mjasņikova


2.vieta - Kate Jansone, Katrīna Jurkevica, Lauris Rauza. Kārlis Rieksts, Iveta Romanova, Arvīds Vilaus

Paldies visiem, kam drosme un vēlēšanās palīdzēt!

PP ABC pulciņa vadītāja Lelda Balode


  2009.gada 15. aprīlī trīs mūsu skolas komandas - 1. pieredzes bagātā, kuras dalībnieku vairums startē sacensībās jau sesto gadu, 2."otrgadnieki", kuri pirmo gadu startē vidusskolu konkurencē un 3. "mazuļi", kuri sacensībās startē pirmo gadu, piedalījās Rīgas rajona skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Berģu pamatskolā.

Sacensībās kā parasti tika pārbaudītas skolēnu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, arī veiklība un atjautība. Sīvā konkurencē mūsu komandas ieņēma pirmo un otro vietu vidusskolu vecumgrupa un otro vietu pamatskolu vecumgrupā. Paldies par parādītajām zināšanām un prasmēm, ieinteresētību un aizrautību komandu dalībniekiem!

Rezultāti:

1.vieta - Anna Balode, Guna Sakaine, Laura Grudule, Laura Romanoviča, Alise Zakrževska, Mareks Pentjušs

2.vieta - Ieva Ozoliņa, Marija Plostniece, Jana Mjasnikova, Anna Čmiļa, Elīna Romanova, Zane Odzelēviča

2.vieta - Brigita Medne, Agnese Roze, Aleksandra Panova, Madara Goba, Madara Purviņa, Liāna Purviņa

Pirmās palīdzības ABC pulciņa vadītāja Lelda Balode

 

Bilžu arhīvs