Aktualitātes

Latvijas 43.skolēnu Rīgas reģiona zinātniskā konference

Latvijas 43.skolēnu Rīgas reģiona zinātniskā konference notika Latvijas Universitātes Zinātņu mājā 8.martā.


Olaines 1.vidusskola pēc vairāku gadu pārtraukuma iesniedza divus zinātniski pētnieciskos darbus - Betija Griķe (11.a klase) “Jauniešu līdzdalība Eiropas Savienības politiskajās aktivitātēs” sociālo zinātņu nozares politikas zinātnes sekcijā un Vladislavs Jerins (12.a klase) “Tīmekļa lappušu veidošanas attīstība” inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares informāciju tehnoloģiju sekcijā. Skolēniem vispirms bija jāiesniedz darbs elektroniski, to recenzēja LU recenzents un tie skolēni, kuri bija ieguvuši pietiekamu punktu skaitu, tika uzaicināti uz konferenci prezentēt savu ZPD. Kopā sociālo zinātņu nozarē dažādās apakšnozarēs tika prezentēti 120 darbi no Jūrmalas, Ogres, Stopiņu, Babītes, Siguldas un Zvejniekciema vidusskolām.  Mūsu skolu pārstāvēja Betija un Rīgas reģiona zinātniskās konferences politikas zinātnes apakšnozarē savu ZPD prezentēja ļoti labi un starp pieciem darbiem ieguva 3.vietu. Apsveicam!

 

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām-ZPD vadītājām Lienei Dreimanei un Ivetai Zalpēterei!

Direktora vietniece, ZPD koordinatore Elita Kalnbērza