Baterijas, makulatūra

Bateriju vākšanas rezultāti 2019

Kopā esam savākuši 337 kg 946 g izlietoto bateriju!!! 1.vieta - 4.b klasei (kl.audz. S.Medne) – 118kg 277g


    Klase

Klases audzinātājs

Savākto bateriju svars

1.a

Agnija Briede

36 kg 805 g

1.b

Silvija Silāre

0,508

1.c

Sandra Teile

21,995

2.a

Elīna Kirilova

6,445

2.b

Baiba Muižniece

-----

2.c

Aija Zīle

6,202

3.a

Ingrīda Balode

16,967

3.b

Inga Šīna-Dzerkale

5,995

3.c

Vineta Kušķe

3,594

4.a

Tonija Jumtiņa

43,51

4.b

Skaidra Medne

118,277

4.c

Ilze Gaile

41,088

5.a

Viktorija Agafonova

-----

5.b

Arturs Teihmanis

6,626

5.c

Evija Liepkalne

-----

5.d

Dace Miļune

-----

6.a

Nataļja Ņilova

-----

6.b

Aivis Ruļuks

-----

6.c

Brigita Zute

0,676

7.a

Sanita Šeflere

-----

7.b

Anda Strode

-----

7.c

Inese Zāle

-----

8.a

Ina Velberga

-----

8.b

Valdis Lustiks

3,34

8.c

Silvija Garoza

21,34

9.a

Iveta Zalpētere

-----

9.b

Ina Domina

-----

9.c

Jānis Tkačuks

-----

10.a

Andis Zeile

-----

10.b

Ilona Ivanova

2,522

11.

Lelda Balode

1,104

12.

Inga Laipniece

-----

parlaments

 

0,952