Aktualitātes

Draudzīgā aicinājuma fonda veidotā skolu reitinga rezultāti

Draudzīgā aicinājuma fonda mērķis ir katru gadu izveidot objektīvu vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem skolām, kurās realizē vidējo izglītību.


Apkopojums tiek veikts pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē. Skolas kopvērtējumā nosaka četrās nominācijās- ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas), pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas. 12.decembrī tika publiskoti šī gada rezultāti-pilsētu (lielpilsētu un pilsētu) vidusskolu grupā no 177 skolām Olaines 1. vidusskola ierindojās godpilnajā 15. vietā, bet no 61 pilsētas skolām esam ceturtie. Pavisam Latvijā šobrīd ir 405 vidējās izglītības iestādes. Aiz mums palikušas 23 ģimnāzijas, 162 lielpilsētu un pilsētu vidusskolas, 79 lauku vidusskolas un 92 specializētās vidusskolas. Tas nozīmē, ka mūsu skolā liels darbs tiek ieguldīts ne tikai talantīgo, bet gan visu skolēnu izaugsmē. Paldies visiem pedagogiem un mūsu 2018.gada absolventiem par sasniegumiem mācību darbā - mēs ar Jums lepojamies!

Vairāk info http://konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2018&gr=0&b=99&r=0

Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 7.-12.kl.