Aktualitātes

No 19. līdz 21.aprīlim 1. - 8. klasēm notiek projektu dienas

Šī gada tēma - „Es radu Latviju”.


Klase

Klases audzinātājs

Moto

Apakštēma

1.a

Elīna Kirilova

“Es radu Latviju – es daru Latviju zinošāku”

Latvijas dzīvnieku daudzveidība

1.b

Baiba Muižniece

“Es radu Latviju – es daru Latviju zinošāku”

Latvijas dzīvnieku daudzveidība

1.c

Aija Zīle

“Es radu Latviju – es daru Latviju zinošāku”

Latvijas dzīvnieku daudzveidība

2.a

Ingrīda Balode

“Es radu Latviju – es daru Latviju radošāku”

Dažādas profesijas Latvijā

2.b

Inga
Šīna-Dzerkale

“Es radu Latviju – es daru Latviju drošāku”

Latvijas palīdzības dienesti – ugunsdzēsēji, policija un citi

2.c

Vineta Kušķe

“Es radu Latviju – es daru Latviju radošāku”

Dažādas profesijas Latvijā

3.a

Tonija Jumtiņa

“Es radu Latviju – es daru Latviju brīnumaināku”

Latvijas skaistākās vietas

3.b

Skaidra Medne

“Es radu Latviju – es daru Latviju brīnumaināku”

Latvijas skaistākās vietas

3.c

Ilze Gaile

“Es radu Latviju – es daru Latviju pasakaināku”

Latvijas bērnu literatūras klasika –
R. Blaumaņa “Velniņi”

4.a

Agnija Briede

“Es radu Latviju – es daru Latviju tīrāku un sakoptāku”

Es un vide

4.b

Silvija Silāre

“Es radu Latviju – es daru Latviju patriotiskāku”

Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes

4.c

Sandra Teile

“Es radu Latviju – es daru Latviju tīrāku un sakoptāku”

Es un vide

5.a

Nataļja Ņilova

“Es radu Latviju – es daru Latviju latviskāku”

Latviešu valodas mācīšanās ar bērnudārza audzēkņiem

5.b

Alisa Borovikova

“Es radu Latviju – es daru Latviju latviskāku”

Latviešu valodas mācīšanās ar bērnudārza audzēkņiem

5.c

Brigita Zute

“Es radu Latviju – es daru Latviju atpazīstamāku”

Latvijas likteņupe – Daugava

6.a

Sanita Šeflere

“Es radu Latviju – es daru Latviju radošāku”

Kino Latvijā – aktieru un režisoru darbs

6.b

Anda Strode

“Es radu Latviju – es daru Latviju sportiskāku”

Latvijas sportistu tops, Latvijas simtgadi sagaidot

6.c

Inese Zāle

“Es radu Latviju – es daru Latviju saldāku”

Šokolāde Latvijā

7.a

Ina Velberga

“Es radu Latviju – es daru Latviju skaistāku”

Apstādījumu sakopšana Olaines novadā

7.b

Valdis Lustiks

“Es radu Latviju – es daru Latviju interesantāku un izzināmāku”

Latvija. Spēles par un ap

7.c

Silvija Garoza

“Es radu Latviju – es daru Latviju labestīgāku”

Dāvinātprieks!

8.a

Iveta Zalpētere

“Es radu Latviju – es daru Latviju laimīgāku”

Esmu daļa no Latvijas

8.b

Ina Domina

“Es radu Latviju – es daru Latviju labsirdīgāku un sirsnīgāku”

Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām

8.c

Jānis Tkačuks

“Es radu Latviju – es daru Latviju zināmāku”

Tūrisma iespējas Latvijā