Baterijas, makulatūra

Bateriju vākšanas konkursa 2018 rezultāti

Kopā esam savākuši 444 kg 608 g izlietoto bateriju!!!

 1.vieta - 3.b klasei (kl.audz. S.Medne) –   252 kg 777 g


Klase

Klases audzinātājs

Savākto bateriju svars

1.a

Elīna Kirilova

3,974

1.b

Baiba Muižniece

-----

1.c

Aija Zīle

23,115

2.a

Ingrīda Balode

6,4

2.b

Inga Šīna-Dzerkale

9,135

2.c

Vineta Kušķe

17,219

3.a

Tonija Jumtiņa

27,185

3.b

Skaidra Medne

252,777

3.c

Ilze Gaile

5,071

4.a

Agnija Briede

0,708

4.b

Silvija Silāre

-----

4.c

Sandra Teile

32,042

5.a

Nataļja Ņilova

0,632

5.b

Alisa Borovikova

-----

5.c

Brigita Zute

-----

6.a

Sanita Šeflere

1,126

6.b

Anda Strode

-----

6.c

Inese Zāle

0,142

7.a

Ina Velberga

-----

7.b

Valdis Lustiks

6,285

7.c

Silvija Garoza

37,632

8.a

Iveta Zalpētere

-----

8.b

Ina Domina

-----

8.c

Jānis Tkačuks

0,464

9.a

Viktorija Agafonova

-----

9.b

Aivis Lataks

-----

9.c

Ilona Ivanova

-----

10.

Lelda Balode

17,891

11.

Inga Laipniece

-----

12.

Lilita Zujeva

2,21

 Paldies čaklajiem dabas draugiem!