Atrastās mantas

Novembris


  • 14.11. sociālo zinību kabinetā atrastas atslēgas.
  • 14.11. centrālajās kāpnēs atrasts auskars.
  • 21.11. jaunajā korpusā atrasts kakla tauriņš.
  • 22.11. vecā korpusa 1.stāva gaitenī atrasta atslēdziņa.
  • 27.22. atrasts penālis.
  • 30.11. trešā stāva gaitenī atrasta atslēdziņa.