Atbalsta personāls

Karjeras konsultants

Svetlana Zabela


Karjeras konsultants strādā ar Olaines 1. vidusskolas skolēniem grupās, klases stundas ietvaros, vai individuāli. Uz sarunām tiek aicināti arī skolēnu vecāki.

 

Vecāku pieņemšanas laiks: otrdienās 15:00 - 16:00. Iespējams vienoties par tikšanos arī citā laikā.

 

Skolēni tiek aicināti starpbrīžos un pēc stundām.

 

Karjeras konsultācijas laikā ir iespējams: izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus. Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju. Plānot tālākizglītības ceļu. Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu. Veikt prakses vietu piemeklēšanu. Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli. Apgūt darba meklēšanas prasmes.

 

Kur: 2.stāvs, 241.A kabinets.