Skolēnu sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs

Lepojamies

Vairis Stramkalis  - Latvijas talantīgāko skolēnu 2017. gada vasaras skolas semināra  “Alfa” dalībnieks!


Panākumiem bagāts izejošais mācību gads bijis 11.a klases skolēnam Vairim Stramkalim, sekmīgi startējot  7 mācību priekšmetu olimpiādēs  novadā, iegūstot 3. vietu valsts ģeogrāfijas olimpiādē un 2. vietu valsts ekonomikas olimpiādē. Maijā Vairis saņēma uzaicinājumu piedalīties vasaras skolas seminārā “Alfa”, kur katru gadu trīs nedēļas mācās ap 50 Latvijas talantīgākie vecāko klašu skolēni. Semināru Jēkabpils novada Zasas vidusskolā organizē Valsts izglītības satura centrs . ”Alfas” dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas  skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Nodarbības notiek  četrās sekcijās – fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā. Trīs nedēļas Vairim būs iespēja piedalīties lekcijās un praktiskajās nodarbībās, kuras vadīs  daudzi valstī atpazīstami Latvijas Universitātes (LU) profesori. Īpašu popularitāti iepriekšējās nometnēs ieguvusi kopējā nodarbība, kuru jau vairākus gadus vada bijušais “Alfas” dalībnieks, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Nometnē jaunieši veic arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņo konferencē vasaras skolas noslēgumā. Vasaras skola nav tikai mācības, tie ir arī dažādi  mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumi.

 

Radošu, pārsteidzošiem notikumiem bagātu vasaru!

ģeogrāfijas, ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane