Atbalsta personāls

Medmāsa

Aija Zīlīte


Katru darba dienu skolēniem ir iespēja vērsties pēc palīdzības pie skolas medmāsas, ja ir radušās veselības problēmas.