Sports

Projekts „Sporto visa klase”

2015./2016. m. g. Olaines 1. vidusskolas 3.a un 3.b klases uzsāka dalību projektā „Sporto visa klase”. Projekts noritēja veiksmīgi, un iepriekšējā mācību gada 3. klases projektu turpinās arī šogad ceturtajā klasē. Ar šo mācību gadu projektu iesāk arī šī gada 3. klases. Kopā projektā šogad piedalās piecas klases no Olaines 1.vidusskolas.


Projekts paredz papildus izglītības programmā ierakstītajām sporta nodarbībām ik nedēļu nodrošināt vēl trīs kvalitatīvas un metodiski atbilstošas nodarbības. Viena no tām būs peldēšana, otra — futbols un tā elementu apguve, trešā — stājas korekcija un vingrošana.

 

Pēc LOK pasūtījuma LSPA speciālisti veiks iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējuma pārbaudi (vienu projekta sākumā, otru noslēgumā), kā arī projektā iesaistīto dalībnieku aptauju. Fizisko spēju novērtējuma pārbaudēm un to salīdzināšanai katrā skolā tiks piesaistīta kontrolgrupa jeb projektā neiesaistīta klase.

 

Projekta atklāšanas pasākums būs 2. novembrī Valmierā. Atklāšanas ceremonijā piedalīsies 3.klašu skolēni, viņu audzinātāji un sporta skolotāji. Idejas autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentējis, ka projekts iecerēts nevis olimpiešu sagatavošanai, bet gan bērnu veselības nostiprināšanai, stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. Nodarbības projekta ietvaros notiks saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.

Aivis Lataks