Baterijas, makulatūra

Makulatūras vākšanas konkursa 2016 rezultāti

Kopā esam savākuši 13 tonnas un 761.343 kg makulatūras!!!
Apsveicam konkursa uzvarētājus:

  • 1.vieta – 2.c klasei (kl.audz. S.Teile)– 2381 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. V.Kušķe)– 2163,5 kg

Atzinība: 5.c klasei (kl.audz. S.Garoza)– 1329,6 kg

Paldies visām klasēm, kas aktīvi piedalījās šajā konkursā!!!

Turpinām vākt makulatūru visu gadu!

Klase

Klases audzinātājs

Savāktās makulatūras svars (kg)

pirmsskola

Inga  Pavloviča,
Maija Skrindževska

7,5

1.a

Tonija Jumtiņa

881,024

1.b

Skaidra Medne

646

1.c

Ilze Orste

49,5

2.a

Aija Bebre

427

2.b

Silvija Silāre

121,5

2.c

Sandra Teile

2381

3.a

Aija Zīle

337,5

3.b

Baiba Muižniece

47

4.a

Inga Seļuka

388,519

4.b

Vera Kokarēviča-Gerķe

307,7

4.c

Vineta Kušķe

2163,5

5.a

Ina Velberga

213,5

5.b

Inese Vilciņa

147

5.c

Silvija Garoza

1329,6

6.a

Iveta Grigorjeva

65

6.b

Liene Dreimane

106

6.c

Jānis Tkačuks

345

7.a

Viktorija Agafonova

54,5

7.b

Aivis Lataks

78,5

7.c

Ilona Ivanova

126

8.a

Lelda Balode

56

8.b

Dace Mieze

474

8.c

Aivis Ruļuks

39

9.a

Brigita Zute

154,5

9.b

Māris Auzāns

-------

9.c

Inga Laipniece

125

10.ab

Lilita Zujeva

184,5

11.

Inese Zāle

102,5

12.a

Ina Domina

42,5

12.b

Valdis Lustiks

221