Eiropas Sociālā fonda projekti

Dabaszinību skoliņas dalībnieki dodas uz nodarbībām Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.

15.02.2018. ESF projekta Nr.8.3.2.2. ietvaros 3., 6., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja vērot luminiscences eksperimentus un klausīties fiziķa un astronoma Aivja Meijera stāstījumā par gaismas fotoniem un to enerģiju.

Dabaszinību projekta ietvaros Dabas muzejā 2 nodarbības apmeklēja Jauno dabaszinātnieku skolas dalībnieki.

18.janvārī Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros 3., 6., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties fiziķa un astronoma Aivja Meijera vadītajos eksperimentos. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

13.12.2017. trešklasnieki Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros devās uz Dabas muzeju.

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 pilotskolas no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Mūsu skola ir viena no šīm iestādēm.

Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.