Eiropas Sociālā fonda projekti

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 pilotskolas no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Mūsu skola ir viena no šīm iestādēm.

Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.