Transmitting our cultural heritages to new generations

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts
TRANSMITTING OUR CULTURAL HERITAGES TO NEW GENERATIONS.
Līguma Nr.2019-1-TR01-KA229-073855_2

Projekta finansējums – 26 370 EUR.
Projekta ilgums – 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Olaines novada dome.

Koordinators
Odemis Ticaret Odasi  Anadolu Lisesi,  Odemis, Turcija

Partneri

 • Olaines 1.vidusskola, Olaine, Latvija
 • Stredna odborna skola elektrotechnicka, Trnava, Slovākija
 • Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste, Targoviste, Rumānija
 • Escola Profissional Amar Terra Verde, Vila Verde, Portugāle
 • Liceo Scientifico Marie Curie, Giulianova, Itālija

 

Projekta mērķi:

 • uzlabot skolēnu izpratni par kultūras mantojumu gan materiālā, gan nemateriālā mantojuma jomā visā pasaulē;
 • attīstīt skolēnu angļu valodas prasmes;
 • uzlabot sadarbības un komunikācijas prasmes starp skolēniem;
 • izpētīt un apgūt savu un partneru kultūras mantojumu;
 • palīdzēt skolēniem uzlabot savu pašapziņu viņu turpmākajā izaugsmē;
 • attīstīt valodas un kultūras izpratni;
 • atspoguļot  un dalīties ar labās prakses piemēriem starp partneriem, informēt plašāku sabiedrību projekta laikā un pēc projekta;
 • izveidot projekta mājas lapu, projekta lapu  facebook lapu, whatsapp grupu, lai varētu sekot projekta norisei, iepazīties ar aktivitātēm un labās prakses piemēriem.

 

Projekts ir orientēts uz 14-17 gadus veciem jauniešiem. 2 gadu laikā ir paredzētas 5 mobilitātes un tikšanās Latvijā 2020.gada pavasarī. Uz katru mobilitāti dodas 4 skolni un 2-3 skolotāji.

 

Paredzētās mobilitātes

C1 2019.gada decembris

Odemis, Turcija. Tēma - Turkish Archeological Heritage

 

C2 2020.gada marts

Targoviste, Rumānija. Tēma Romanian music and art heritages

 

C3 2020.gada maijs

Olaine, Latvija. Tēma Latvian Traditional Folk Dance and Song heritages

 

C4 2020.gada oktobris

Trnava, Slovākija. Tēma Myths, Legends heritages

 

C5 2021.gada marts

Vila Verde, Portugāle. Tēma Portuguese Art History and Fado music

 

C6 2021.gada maijs

Giulianova, Itālija. Tēma Italian cuisine and architectural heritages

Projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva

No 2022.gada 4.aprīļa līdz 8.aprīlim Olaines 1.vidusskolas delegācija trīs skolotāju un astoņu skolēnu sastāvā devās uz sesto apmācību braucienu partnerskolā Džulianova, Itālijā. 

No 2022.gada 14.februāra līdz 18.februārim Olaines 1.vidusskolā notika Erasmus+ projekta "Transmitting our cultural heritages to new generations" piektā apmācību tikšanās. Tikšanās notika ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

No 2021.gada 8.novembra līdz 13.novembrim, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus,  Olaines 1.vidusskolas delegācija trīs skolotāju un četru skolēnu sastāvā devās uz trešo apmācību braucienu partnerskolā Vila Verde, Portugālē.
 

No 2020.gada 29.februāra līdz 7.martam Olaines 1.vidusskolas delegācija trīs skolotāju un četru skolēnu sastāvā devās uz otro apmācību braucienu Targovištē, Rumānijā.

No 2020.gada 29.februāra līdz 7.martam notiek otrais apmācību brauciens uz Targovišti, Rumānijā. Tikšanās tēma - 'Tradicionālā mūzika un mākslinieki'.

No 2019.gada 8.decembra līdz 15.decembrim Olaines 1.vidusskolas delegācija divu skolotāju un četru skolēnu sastāvā devās uz Erasmus+ projekta ‘Transmitting our cultural heritages to new generations’ pirmo apmācību braucienu uz Ödemiş, Turcijā.