It's Time to Help

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts It's Time to Help,

līguma Nr. 2014-1-CZ01-KA201-001838 6.

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 20 370, 00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Koordinators Zakladni skola Prerov - Prerov, Čehijas Republika
Partneri - Olaines 1.vidusskola - Olaine, Latvija
Lukas Schule - Bassum, Vācija
Källhagens skola - Lohja, Somija
Escola Básica Fialho de Almeida - Cuba, Portugāle
De La Salle Collge Malta - II- Birgu, Malta

Projekts ir izveidots, lai attīstītu sadarbību starp Eiropas eko skolām. Galvenie mērķi izriet no 7 Eko skolu soļiem:

  • iepazīt vienam otru, katras valsts kultūru, tradīcijas un jautājumus saistītus ar apkārtējo vidi, iegūt vairāk informācijas par dzīvi skolā un mājās. Veicināt sadarbību starp mūsu skolēniem un skolotājiem;
  • izanalizēt paveikto darbu un salīdzināt to ar citām skolām;
  • realizēt un saprast Eko skolas tēmas globālā mērogā;
  • saprast katra atbildību par apkārtējo vidi un aicināt skolēnus par to rūpēties;
  • meklēt efektīgas stratēģijas risinot eko problēmas reģionālā un globālā aspektā, iekļaujot aktivitātes, kas attīsta aktīvu skolēnu un skolotāju eko uzvedību;
  • iekļaut projekta darbā skolēnus ar mācīšanās grūtībām, kā arī skolēnus no sociāli neaizsargātām, maznodrošinātām ģimenēm;
  • palīdzēt skolēniem viņu nākotnes profesijas izvēlē.

 

Ir izveidta projekta mājas lapa - http://itth.webnode.cz

 

Projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva

No š.g. 8.06.-10.06. notika Erasmus projekta IT’S TIME TO HELP! pēdējā –koordinatoru/projekta vadītāju tikšanās Prerov, Čehijā. Projekta tikšanās piedalījās dalībnieki no Portugāles, Maltas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Čehijas.

Publikācijas Olaines Domes Vēstīs par braucieniem uz Maltu; Portugāli un Čehijas Republiku. Raksts Olaines domes mājas lapā www.olaine.lv par noslēguma tikšanos Čehijā.

No š.g. 16.04.-24.04. Olaines 1.vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus + skolu projekta IT’S TIME TO HELP! mobilitātē II Birgu, Maltā.

8.03.2016. notika lekcija Klimata pārmaiņas, kuru vadīja Pasaules Dabas Fonda (WWF) direktors Latvijā Jānis Rozītis.

No š.g. 30.01.-07.02. notika Erasmus+ projekta IT’S TIME TO HELP! vizīte mūsu partnerskolā Cuba, Portugālē.

No 06.09.2015. līdz 12.09.2015. Olaines 1.vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus + skolu projekta IT’S TIME TO HELP! mobilitātē Lohja, Somijā. Skolu braucienā pārstāvēja 10. klases skolēni Beāte Balode, Annija Skudra, Artūrs Pumpurs, Artis Segrums, Valdis Lapo, skolotāji Lilija Zujeva, Brigita Zute.

No š.g. 05.05.-09.05. Olaines 1.vidusskolā notika Erasmus + projekta ‘IT’S TIME TO HELP!’ vizīte Latvijā.

No 2015. gada 13.04. līdz 20.04. Olaines 1.vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus + skolu projekta IT’S TIME TO HELP! mobilitātē Bassum, Vācijā. Skolu braucienā pārstāvēja 9.a klases skolnieces Zane Stūre, Gita Auzāne, 10.klases skolnieces Una Auzāne, Elza Balode, skolotāji Lilija Zujeva, Brigita Zute un direktora vietniece Līga Gulbe.

31.01.-08.02.2015. Olaines 1.vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus + skolu projekta IT’S TIME TO HELP! mobilitātē Prerovā, Čehijas Republikā. Skolu braucienā pārstāvēja 8.c klases skolnieces Aleksandra Aleksejeva, Krista Viola Vanaga, skolotāji Lilija Zujeva, Brigita Zute un skolas direktors Jāzeps Volāns. Projektā ir iesaistītas Eko skolas no Čehijas, Portugāles, Maltas, Vācijas, Somijas un Latvijas ar mērķi dalīties pieredzē un popularizēt zaļo dzīvesveidu.

Mājas darbs uz tikšanos Prerov Čehijā

2014. gada 20. novembrī notika Erasmus + KA2 projekta "It's Time to Help" skolēnu un vecāku kopsapulce, kurā vecāki īsumā tika iepazīstināti ar Erasmus+ programmu, mūsu projektu, tajā iesaistītajām dalībvalstīm. Tika parakstīti sadarbības līgumi starp vecākiem un skolu, kā arī tika apspriesti dažādi organizatoriski jautājumi.

Ir izveidota skolēnu darba grupa Erasmus + stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projekta „ It’s Time to Help” ietvaros.