It's Time to Care

  

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts IT'S TIME TO CARE,

līguma Nr. 2018-1-CZ01-KA229-048096_2.

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 32 080, 00 EUR.
Projekta ilgums – 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Olaines novada dome.

Koordinators - Zakladni skola Prerov - Prerov, Čehijas Republika
Partneri:

 • Olaines 1.vidusskola - Olaine, Latvija
 • Källhagens skola - Lohja, Somija
 • Escola Básica Fialho de Almeida - Cuba, Portugāle
 • De La Salle Collge Malta - II- Birgu, Malta
 • ‘The Little Prince’Private School – Varna, Bulgārija

Projekts ir izveidots kā turpinājums 2014.-2016.gada finansētajam Erasmus +KA2 projektam ‘IT’S TIME TO HELP!’.

‘IT’S TIME TO CARE’ projekta mērķis ir koncentrēties uz dziļāku noteiktu Eko tēmu analīzi, piedāvāt jaunas idejas un risinājumus, veicināt lielāku sadarbību, vairāk domāt par citiem cilvēkiem un respektēt apkārtējo vidi.

Projekta mājas lapa http://www.zstravnik.cz/ittc/

Projekta uzdevumi:

 • iedrošināt mācīt dabaszinātnes un IT, izmantojot DTIMM principu (Dabaszinības –Tehnoloģijas –Inženierzinātnes –Māksla -Matemātika);
 • attīstīt skolēnu darba prasmes, izmantojot eksperimentus, pētījumus, iegūto datu izvērtēšanu, izmantot savāktos datus konkrētas problēmas risināšanai, atbalstīt individuālo mācīšanās un mācīšanas stilu;
 • aktivizēt skolēnu darbu projekta sagatavošanā, tā īstenošanā, izvērtēšanā un projekta popularizēšanā sabiedrībā;
 • atbalstīt mācīšanos sadarbojoties vienam ar otru, lai palielinātu skolēnu motivāciju mācīties visa mūža garumā un novērstu pāragru skolas pamešanu;
 • uzlabot skolēnu un skolotāju komunikācijas prasmes;
 • atbalstīt skolēnus ar īpašām vajadzībām, kā arī skolēnus no sociāli neaizsargātām, maznodrošinātām ģimenēm;
 • informēt sabiedrību par projektā notiekošajām aktivitātēm.

 

Projektā ir piedāvāts piedalīties 8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem, kā arī tiem 9.klašu skolēniem, kuri turpinās mācības 10.klasē Olaines 1.vidusskolā.

 

Projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva

 

Covid -19 pandēmijas un tās izraisīto ierobežojumu dēļ projekta darbība tika pagarināta līdz 2021.gada 31.augustam. Diemžēl pandēmijas dēļ visā Eiropā tā arī neizdevās realizēt paredzēto mobilitāti uz Maltu, taču tiekoties tiešsaistes sapulcēs, skolu koordinatori nolēma noorganizēt noslēguma tikšanos Čehijā. No mūsu skolas braucienā devās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile.

Mājas darbs par tēmu Sustainable use of water (Ūdens ilgtspējīga izmantošana).

2021.gada 08.aprīlī projekta dalībnieki tiešsaistē tikās ar Dainu Ozolu, uzņēmuma “Olaines ūdens un siltums” ķīmijas inženieri un bijušo VARAM Vides aizsardzības departamenta darbinieci. Viņā sniedza atbildes uz jautājumiem, kas saistīti au ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

Covid-19 pandēmijas dēļ pasaulē projekta darbība tika apturēta no 2020. gada marta, jo plānotā tikšanās Maltā 2020. gada aprīlī noteikto ierobežojumu dēļ Eiropā nevarēja notikt, nebija iespējams arī noorganizēt tikšanās ar ekspertiem un veikt eksperimentus.

No 2020.gada 9.februāra līdz 16.februārim Olaines 1.vidusskolas delegācija piecu skolotāju un četru skolēnu sastāvā devās uz Erasmus projekta ‘It’s time to care’’ piekto apmācību braucienu Kuba, Portugālē.

No 2019.gada  6. līdz 11.10. skolas delegācija astoņu cilvēku sastāvā devās uz kārtējo Erasmus+ projekta ‘It’s Time to Care’ mobilitāti Lohjā, Somijā. Braucienā piedalījās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile, direktora vietniece Inga Seļuka, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders, dabaszinību skolotāja Brigita Zute un četri 9. un 11. klašu skolēni – Jana Romaņeca, Krists Polencs, Samanta Reinika un Pēteris Lubāns.
 

No 2019.gada 29. aprīļa līdz 4. maijam Olaines 1. vidusskolas delegācija astoņu cilvēku sastāvā devās uz kārtējo Erasmus+ projekta ‘It’s Time to Care’ mobilitāti Varnā, Bulgārijā. Braucienā piedalījās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile, skolas direktors Jāzeps Volāns, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders, dabaszinību skolotāja Brigita Zute un četras 8. - 9. klašu skolnieces – Marta Bite, Beāte Bružāne, Glorija Jureviča un Enija Rubene-Žeļeznova.

No š.g. 11.02. līdz 14.02. Olaines 1.vidusskolā notika starptautiskā skolu projekta Erasmus+ ‘It’s time to care’ vizīte Latvijā.  Tikšanās tēma – Ilgtspējīga pilsēta. Tikšanās piedalījās 13 skolotāji un 24 skolēni no  mūsu partnerskolām – Pršerovas  Čehijas Republikā, Birgu Maltā, Kubas Portugālē, Lohjas Somijā un Varnas Bulgārijā. Kopumā projektā bija iesaistīti 63 cilvēki.

No 2018.gada 24.novembra līdz 30. novembrim Olaines 1.vidusskolas delegācija 8 cilvēku sastāvā devās uz pirmo Erasmus+ projekta ‘It’s time to care’ mobilitātī Prerov, Čehijas Republikā. Braucienā devās projekta koordinatore o1vsk Lilija Zujeva, Eco skolas vadītāja un ģeogrāfijas skolotāja Brigita Zute, direktora vietniece Līga Gulbe, direktors Jāzeps Volāns un četri 8.b klases skolēni – Katrīna Petrova, Marta Migliniece, Sindija Asuma, Nikola Gurjanova.

13.novembrī Erasmus+ projekta 'It's time to care' ietvaros notika izzinoša un izglītojoša nodarbība kopā ar Pasaules dabas fonda direktoru, meža programmas vadītāju Jāni Rozīti.