Skolas tradīcijas

Mūsu pašu izkoptās un uzturētās aktivitātes, kas ieguvušas 'tradīciju' statusu.

 • Viena no senākajām tradīcijām mūsu skolā ir 10. klašu „uzņemšana vidusskolā” jeb 10-o „iesvētīšana", ko tradicionāli organizē 11. klases.


 • Septembra beigās skolotāji vienmēr brauc divu dienu Skolotāju dienas ekskursijā. Ir izbraukāta visa Latvija un arī tuvākās kaimiņvalstis.

 • Katru gadu visus sajūsmina sākumskolas organizētais Miķeļdienas gadatirgus, kur var pamielot gan acis, gan vēderus.

 • 10. klasēm nopietns pārbaudījums ir Skolotāju dienas organizēšana, kas parasti izdodas ļoti mīļa un saliedē 10. klašu kolektīvu.

 • Novembrī notiek klašu dvēseļu un skolas dvēseļu izvirzīšana un apbalvošana Latvijas Dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā. Tiek apbalvoti arī skolotāji – skolotāju kolektīva dvēsele un skolas dvēsele.

 • Adventes laikā mūsu skolēni dekorē klases un skolu, bet ansambļi un deju kolektīvi iestudē kādu muzikālu uzvedumu. Ziemassvētku laikā ir apskatāmas arī zēnu un meiteņu rokdarbu izstādes un darbojas skolas Ziemassvētku pasts.

 • Arī Valentīna dienā ar skolas pasta palīdzību var aizsūtīt savām simpātijām apsveikumu. Notiek arī Mīlestības dienas pasākums, kuru organizē Parlaments.

 • Tradicionāli februārī vai martā 12. klašu skolēni aicina savus draugus, radus un skolotājus uz Žetonu vakaru, kuram ļoti nopietni gatavojas jau no Ziemassvētkiem. Priekšnesumi parasti pārsteidz visus!

 • Uzmanība tiek pievērsta arī skolas čaklākajiem skolēniem. Otrajā semestrī labiniekiem tiek rīkots pasākums Tēja ar direktoru, kopīgā ballē pulcējas interešu izglītības kolektīvi, mācību gada beigās tiek organizēta Mācību olimpiāžu uzvarētāju pēcpusdiena, kurā olimpiāžu uzvarētāji saņem diplomus un naudas prēmijas, liels paldies tiek teikts mūsu skolotājiem.

 • Pirmajā aprīlī ar jautriem tērpiem, frizūrām un jokiem atzīmējam Smieklu dienu.

 • Maijā skolas zāle parasti ir pārpildīta, jo visi pulciņi rāda savu paveikto Interešu izglītības pulciņu atskaites koncertā.

 • Maijā tikko jaušamas skumjas iezogas acīs pasākumos „Paliec sveika, sākumskola!” un „Pēdējais zvans”.

 • Ik pēc pieciem gadiem mūsu skolas absolventi ir mīļi gaidīti Olaines 1. vidusskolas salidojumā.