Pasākumi Olaines sākumskolā

5.04.2018.

1.d un 1.f klases skolēni sociālo zinību stundu ietvaros piedalījās Jaunolaines bibliotēkas  izzinoši – radošajā nodarbībā par Lieldienām.

29.03.2018.

29.martā krāsainā Lieldienu gaidīšanas nedēļa skolā noslēdzās ar jautrām Lieldienu zaķu stafetēm! Paldies skolotājai Vitai un Guntai.

28.03.2018.

Ritmikas pulciņa apvienotā izlase piedalījās līnijdejotāju olimpiādē "Rīgas kauss– 2018", kura notika 2018.gada 23.un 24.martā Skolas ielā 4, Baložos, Ķekavas novadā. Sacensībās piedalījās 14 individuālie dejotāji un komanda.

8.03.2018.

Olaines sākumskolas ritmikas pulciņa apvienotā izlase piedalījās līnijdejotāju olimpiādē “Junioru kauss – 2018, ” kura notika 2018.gada 3.februārī Baložos, Ķekavas novadā.

7.03.2018.

Olaines sākumskolas vokālais ansamblis iegūst II pakāpes diplomu konkursā “Balsis”

15.02.2018.

I pakāpes diploms starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursā un iegūti 44 punkti (pietrūka viens punkts līdz I pakāpei).

 

 

15.02.2018.

Mēs, 3.d klase, 6. februārī devāmies uz Olaines Vēstures un Mākslas muzeju, lai iepazītos ar Sveču dienas paražām, tās nozīmi un sveču darināšanas tradīcijām.

9.01.2018.

Ir notikušas pirmās nodarbības jaunajā sporta namā. Pēc sporta stundām bērni atgriezās ar pacilātām emocijām: "Tautasbumbu spēlēt lielā zālē ir pavisam savādāk, kā tas bija līdz šim. Jāmet daudz tālāk un stiprāk un spēlējot vēl jāpamana laukuma robežas. Telpas ir tik plašas, bet mums te viss ļoti patīk. Vēl ir jāpierod."

20.12.2017.

19.decembrī 1.f klases audzinātāja Liene Dzirkale rīkoja radošo pēcpusdienu, kurā piedalījās skolēni un vecāki.

29.11.2017.

21.11 un 22.11.  Brīnumainās smilšu nodarbības.

29.11.2017.

Šogad Latvijai dāvinājām dziesmas, dejas, dzeju un gaismotu Māras krusta zīmi!

16.11.2017.

13.11.2017. Lāčplēša dienas draudzības stafetes.

16.11.2017.

10.11.2017.
Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām.
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

8.11.2017.

30.10.2017. 1.klašu skolēni piedalījās dažādu eksperimentu vērošanā Zinātnes dienu ietvaros.

 

9.10.2017.

2017. gada 29.septembris Dzejas pēcpusdiena, kas veltīta Skolotāju dienai.

29.09.2017.

Paldies visiem radošajiem skolēniem un viņu vecākiem, pedagogiem, kas piedalījās izstādes tapšanā.

DV Velda Veinberga

 

29.09.2017.

12.septembris

13.09.2017.

No 19.līdz 22.septembrim skolas 2.stāva vestibilā rudens kompozīciju izstāde.