Ekoskola

2017./2018.mācību gada EKO skolas tēma "Veselīgs dzīvesveids"

EKO skolas tēmas ietvaros "Veselīgs dzīvesveids" Olaines sākumskolas 1.f un 4.f klases devās ekskursijas uz BIO maiznīcu Svētē "Svētes mazinīca", vērojot kā top BIO maize bez pievienotām E vielām un ĢMO, produktu degustācija, savas BIO maizītes cepšana.

3., 4. klašu skolēniem tika uzdots uzdevums "veselīgs dienas režīms". Veikums bija jāprezentē.

Ekopadomes sastāvs 2017./2018.m.g.

Paldies visiem, kas līdzdarbojas, iesaistās un dzīvo zaļi kopā ar mums!

Ekokoordinatore Velda Veinberga

Ekopadomes skolēni 2017./2018.m.g.

Eko pulciņš izveidotais Olaines sākumskolas Ekosauklis