Interešu izglītības sasniegumi

Pirmās palīdzības ABC pulciņam 2.vieta Republikāniskajās skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās.