Interešu izglītības sasniegumi2019./2020.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
3.vietaValsts.Pirmās palīdzības ABC pulciņšRepublikāniskās pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniemLelda Balode
     
Laureāti Latvijas kārtā.Mākslas pulciņš, Samanta Reinika, 11.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2020Jānis Tkačuks
     
II pakāpe2.kārta, Valsts.Vokāli instrumentālais ansamblis “6.alianse”Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”Māris Trankalis
     
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda” (jaunākā grupa)Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2020Sanita Šeflere
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda” (jaunākā grupa)Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2020Sanita Šeflere
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokāli instrumentālais ansamblis “6.alianse”Novadu apvienības izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”Māris Trankalis
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2020Līga Kārkliņa


2018./2019.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
1.vietaVidzeme.Pirmās palīdzības ABC pulciņšVidzemes komitejas pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Pamatskolu grupa.Lelda Balode
1.vietaVidzeme.Pirmās palīdzības ABC pulciņšVidzemes komitejas pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Vidusskolu grupa.Lelda Balode
     
3. vietaValsts.Pirmās palīdzības ABC pulciņšSkolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
II pakāpeValsts.Teātra pulciņšXII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “....un es iešu, iešu!”Inga Laipniece
     
I pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 1.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAija Freimane
I pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 3.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAija Freimane
II pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 10.-12.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAnta Grīnvalde
II pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 2.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAija Freimane
II pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 4.-5.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAija Freimane
II pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 6.-9.kl.Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skateAija Freimane
     
II pakāpeRīga, Pierīga, Zemgale.Vokāli instrumentālais ansamblis “6.alianse”Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”Māris Trankalis
     
Laureāti Latvijas kārtā.Kokapstrādes pulciņš, Daniels Privka, 7.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019Aivis Ernstsons
Laureāti Latvijas kārtā.Kokapstrādes pulciņš, Emīls Lizdiņš, 7.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019Aivis Ernstsons
Laureāti Latvijas kārtā.Kokapstrādes pulciņš, Toms Rodze, 7.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019Aivis Ernstsons
Laureāti Latvijas kārtā.Mākslas pulciņš, Santa Kristiāna Zeltiņa, 10.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2019Jānis Tkačuks
     
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda” (jaunākā grupa)Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2019Sanita Šeflere
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Koris Koru konkursa skateLīga Kārkliņa
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2019Līga Kārkliņa


2017./2018.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
2. vietaValsts.Pirmās palīdzības ABC pulciņšSkolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
     
1.vietaStarpnovadu, Jumprava.Pirmās palīdzības ABC pulciņšSkolēnu pirmās palīdzības sniedzēju sacensības. Pamatskolu grupa.Lelda Balode
2.vietaStarpnovadu, Jumprava.Pirmās palīdzības ABC pulciņšSkolēnu pirmās palīdzības sniedzēju sacensības. Vidusskolu grupa.Lelda Balode
     
III pakāpeLatvijas kārtā.Ilustratoru pulciņšVides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” Silvija Silāre
Laureāti Latvijas kārtā.Kokapstrādes pulciņš, Alfrēds Auziņš, 7.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2018Aivis Ernstsons
Laureāti Latvijas kārtā.Mākslas pulciņš, Santa Kristiāna Zeltiņa, 9.kl.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2018Jānis Tkačuks
     
II pakāpe 1.kārta, starpnovadu.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
     
I pakāpe.JDK “Dzērve”XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate B grupāJuris Gogulis


2016./2017.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
I pakāpe Ogres starpnovadu.Pirmās palīdzības ABC pulciņš, pamatskolas komandaSkolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
I pakāpe Ogres starpnovadu.Pirmās palīdzības ABC pulciņš, vidusskolas komandaSkolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
     
Laureāti Latvijas kārtā.Ilustratoru pulciņš, Valērija ZaharenkoStarptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2017Silvija Silāre
Laureāti Latvijas kārtā.Mākslas pulciņš, Darja GrigorjevaStarptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2017Jānis Tkačuks
     
I pakāpe 2.kārta, Pierīga.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
II pakāpe2.kārta, Pierīga.Ilustratoru pulciņš, Jana Piļenko, 1.kl.Vizuālās mākslas Pierīgas reģiona konkurss “Pierīgas toņi un pustoņi”Silvija Silāre
     
I pakāpe 1.kārta, starpnovadu.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Koris Koru konkursa skateLīga Kārkliņa
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2017Līga Kārkliņa
     
I pakāpe.JDK “Dzērve”XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skateJuris Gogulis


2015./2016.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
2.vietaStarpnovadu.Florbola pulciņš, 5.-7.kl. – 2 komandasFlorbola sacensībasAivis Lataks
     
1.vietaRīgas reģions un Ogres novads.Pirmās palīdzības ABC pulciņš 2 grupasPirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
     
Laureāti Latvijas kārtā.Ilustratoru pulciņš, Valērija ZaharenkoStarptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2016Silvija Silāre
     
II pakāpe2.kārta, Zemgale.Vokālais ansamblis “Unda”, vecākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2016Sanita Šeflere
     
I pakāpe 2.kārta, Pierīga.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
     
3.vieta2.kārta Ogre. Organizē VISC.Jura Goguļa autordeja “Divi dienas mežā gāju”. Izpilda JDK “Dzērve”Jaundeju konkurss “Mēs un deja” 2016”Juris Gogulis
     
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda”, vecākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2016Sanita Šeflere
I pakāpe 1.kārta, starpnovadu.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda”, jaunākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2016Sanita Šeflere
III pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2016Līga Kārkliņa
     
Atzinība.Mākslas pulciņš6. atklātais vizuālās mākslas konkurss “Transformācija” 5. -12. klasēm.Jānis Tkačuks


2014./2015.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
3.vietaZemgales reģions.Florbola pulciņš, 7.-9.kl. Florbola turnīrsAivis Ruļuks
     
1.vietaStarpnovadu.Florbola pulciņš, 7.-9.kl. Florbola turnīrsAivis Ruļuks
II pakāpeStarpnovadu.Koris, 2.-4.kl.Koru skateLīga Kārkliņa
     
1.vietaRīgas reģions .Pirmās palīdzības ABC pulciņš – 2 komandas Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
     
Laureāti Latvijas kārta.Mākslas pulciņšStarptautiskais bērnu mākslas konkurss LIDICE 2015Jānis Tkačuks
     
II pakāpe2.kārta, Zemgale.Vokālais ansamblis “Unda”, jaunākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2015Sanita Šeflere
     
III pakāpe2.kārta, Pierīga.Ilustratoru pulciņš, Eva LukaševicaVizuālās mākslas Pierīgas reģiona konkurss “Rakstu raksti”Silvija Silāre
     
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda”, jaunākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2015Sanita Šeflere
I pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda”, vecākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2015Sanita Šeflere
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2015Līga Kārkliņa
II pakāpe 1.kārta, starpnovadu.Teātra pulciņšMazo formu uzvedumu konkurssInga Laipniece
     
Atzinība.Mākslas pulciņš5. atklātais vizuālās mākslas konkurss Jānis Tkačuks
I pakāpe .TDK “Dzērve”, 10.-12.kl.XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate; XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiJuris Gogulis
I pakāpe .TDK “Dzērve”, 2.kl.XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate; XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiAija Freimane
I pakāpe .TDK “Dzērve”, 5.-6.kl.XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate; XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiAija Freimane
Laureāti .TDK “Dzērve”, 3.-4.kl.XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate; XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiAija Freimane
Laureāti .TDK “Dzērve”, 7.-9.kl.XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate; XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiAija Freimane


2013./2014.


RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
2.vietaValmiera .JDK “Dzērve” vadītājs Juris GogulisXVIII Jaunrades deju konkurssJuris Gogulis
     
1.vietaStarpnovadu, Ozolnieki.Florbola pulciņš, 5.-6.kl. Florbola turnīrsAivis Ruļuks
     
3.vietaStarpnovadu, Ikšķile.Florbola pulciņš, 5.-6.kl. Florbola turnīrsAivis Ruļuks
     
Augstākā pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 1.kl., B grupaStarpnovadu tautas deju kolektīvu skateAija Freimane
Augstākā pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 10.-12.kl.Starpnovadu tautas deju kolektīvu skateAija Freimane, Juris Gogulis
Augstākā pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 2.-3.kl., B grupaStarpnovadu tautas deju kolektīvu skateAija Freimane
I pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 4.-5.kl., A grupaStarpnovadu tautas deju kolektīvu skateAija Freimane
I pakāpe Starpnovadu.TDK “Dzērve”, 6.-7.kl.Starpnovadu tautas deju kolektīvu skateAija Freimane
     
2.vietaRīgas reģions .Pirmās palīdzības ABC pulciņš Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībasLelda Balode
     
2.vieta2.kārta, Pierīga.Ilustratoru pulciņš, Leila TervideVizuālās mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec”Silvija Silāre
     
II pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Unda”, vecākā grupaVokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2014Sanita Šeflere
III pakāpe1.kārta, starpnovadu.Vokālais ansamblis “Cīrulīši”Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2014Līga Kārkliņa
RezultātiGrupa/klaseAktivitātePedagogs
.
.
.