Mācību materiāli

Elektroniskie mācību materiāli
http://skolas.lu.lv/course/index.php?categoryid=6

 

Fizika, skolotāja Ina Domina
http://inadomina.wordpress.com/